Historik

99,927% drifttid
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Avbrott
Inga händelser på ungefär 2 månader!
Avbrott
Inga händelser på 7 dagar!
Avbrott
Avbrott
Avbrott